ZLV Online

Název článku:Modely výškových křivek a vyhodnocení dat trvalých zkusných ploch
Číslo:Special
Rok:2010
Autor:Miroslav Zeman

Popis článku

Modely výškových křivek a vyhodnocení dat trvalých zkusných ploch.
[Models of stand height curves and data evaluation of permanent sample plots] 62 - 67.