ZLV Online

Název článku:Mohou být fotopasti vhodnou metodou pro studium avifauny v remízcích jako specifických porostů dřevinné vegetace v kulturní krajině?
DOI:10.59269/zlv/2024/2/725
Číslo:2
Rok:2024
Autor:Denisa Dvořáková, Jan Šipoš, Jiří Stehno, Josef Suchomel

Popis článku

Mohou být fotopasti vhodnou metodou pro studium avifauny v remízcích jako specifických porostů dřevinné vegetace v kulturní krajině?
[Could camera traps be a suitable tool for studying avifauna in woodlots as specific stands of woody vegetation in cultural landscape?] 103-114