ZLV Online

Název článku:Možnosti intenzifikace pěstování prostokořenných sazenic douglasky tisolisté s využitím minerálních hnojiv s růstovými regulátory a pomocných rostlinných přípravků
Číslo:3
Rok:2017
Autor:Aleš Kučera, Radka Térová

Popis článku

Možnosti intenzifikace pěstování prostokořenných sazenic douglasky tisolisté s využitím minerálních hnojiv s růstovými regulátory a pomocných rostlinných přípravků.
[Opportunities in intensification of Douglas-fir bareroot nursery stock cultivation using mineral fertilizers with plant growth regulators and phytostimulants] 153 - 162.