ZLV Online

Název článku:Možnosti kontroly identity reprodukčního materiálu lesních dřevin využívaného při umělé obnově lesa a zalesňování pomocí analýz DNA: odborné sdělení
Číslo:4
Rok:2013
Autor:Jana Malá, Pavlína Máchová, Helena Cvrčková, Monika Konnert

Popis článku

Možnosti kontroly identity reprodukčního materiálu lesních dřevin využívaného při umělé obnově lesa a zalesňování pomocí analýz DNA: odborné sdělení.
[Options of control identity of forest reproductive material utilized in reforestation and afforestation using DNA analyses: short communication] 388 - 390.