ZLV Online

Název článku:Nadzemní biomasa, živiny a spalné teplo v mladém sukcesním porostu přípravných dřevin
Číslo:2
Rok:2016
Autor:Ondřej Špulák, Jiří Souček, Jan Leugner

Popis článku

Nadzemní biomasa, živiny a spalné teplo v mladém sukcesním porostu přípravných dřevin.
[Aboveground biomass, nutrients and combustion heat of young successional forest stand of pioneer species] 132 - 137.