ZLV Online

Název článku:Nebezpečí povrchového odtoku a následné eroze ve smrkových porostech na prudkém jižním svahu při různých postupech obnovy lesa
Číslo:4
Rok:2010
Autor:František Šach, Vladimír Černohous

Popis článku

Nebezpečí povrchového odtoku a následné eroze ve smrkových porostech na prudkém jižním svahu při různých postupech obnovy lesa.
[Risk of overland flow and following erosion in Norway spruce stands on a steep south slope using different forest reproduction methods] 282 - 292.