ZLV Online

Název článku:Obnova vrstev nadložního humusu na zalesněných zemědělských půdách
Číslo:3
Rok:2011
Autor:Lenka Hatlapatková, Vilém Podrázský

Popis článku

Obnova vrstev nadložního humusu na zalesněných zemědělských půdách.
[Restoration of surface humus layers on afforested agricultural soils] 228 - 234.