ZLV Online

Název článku:Opad v mladých borových porostech
Číslo:2
Rok:2015
Autor:Jiří Novák, David Dušek, Marian Slodičák, Dušan Kacálek

Popis článku

Opad v mladých borových porostech.
[Litter-fall in young Scots pine stands] 115 - 121.