ZLV Online

Název článku:Ověření metod předosevní přípravy semen svídy krvavé (Swida sanguinea)
Číslo:2
Rok:2009
Autor:Lena Bezděčková

Popis článku

Ověření metod předosevní přípravy semen svídy krvavé (Swida sanguinea).
[Pre-treating the seeds of red dogwood (Swida sanguinea) to improve its germination] 128 - 133.