ZLV Online

Název článku:Parazitoidi Lymantria dispar a jejich vliv na populační dynamiku ve střední Evropě: review
Číslo:4
Rok:2014
Autor:Karolina Lukášová, Jan Vrána

Popis článku

Parazitoidi Lymantria dispar a jejich vliv na populační dynamiku ve střední Evropě: review.
[Parasitoids of Lymantria dispar and their influence on population dynamics in the Central Europe: a review] 225 - 233.