ZLV Online

Název článku:Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa v ČR v období 2002─2004
Číslo:1
Rok:2007
Autor:Vilém Jarský

Popis článku

Poplatek za odnětí pozemku plnění funkcí lesa v ČR v období 2002─2004.
[Fee for deforestation in the Czech Republic in period 2002─2004] 64 - 71.