ZLV Online

Název článku:Populační dynamika jelence běloocasého (Odocoileus virginianus, ZIMMERMANN 1780) v podmínkách intenzivního chovu obůrky Hůrky
Číslo:Special
Rok:2008
Autor:Bohuslav Bláhovec, Miloslav Vach

Popis článku

Populační dynamika jelence běloocasého (Odocoileus virginianus, ZIMMERMANN 1780) v podmínkách intenzivního chovu obůrky Hůrky.
[Population dynamics of the white-tailed deer (Odocoileus virginianus, ZIMMERMANN, 1780) in conditions of intensive breeding, Hůrky enclosure (SW Bohemia, Czech Republic)] 22 - 27.