ZLV Online

Název článku:Porovnání genetické struktury porostních skupin smrku ztepilého v CHKO Slavkovský les na stanovištích odlišných z hlediska přítomnosti tektonických poruch v podloží
Číslo:4
Rok:2007
Autor:Ondřej Ivanek, Petr Novotný, Miloš Karous, Richard Gürtler

Popis článku

Porovnání genetické struktury porostních skupin smrku ztepilého v CHKO Slavkovský les na stanovištích odlišných z hlediska přítomnosti tektonických poruch v podloží.
[Genetic structure of Norway spruce stands in Protected Landscape Area Slavkovský les on sites with tectonic faults in parent rock] 328 - 333.