ZLV Online

Název článku:Porovnanie rastu brezy v zmiešaných porastoch s rozdielnou funkciou
Číslo:4
Rok:2020
Autor:Igor Štefančík

Popis článku

Porovnanie rastu brezy v zmiešaných porastoch s rozdielnou funkciou
[Comparison of birch growth in mixed stands with a different function] 276-287