ZLV Online

Název článku:Potenciál mladých porostů s dominancí břízy vzniklých sukcesí na neobhospodařované orné půdě
Číslo:3
Rok:2010
Autor:Ondřej Špulák, Jiří Souček, Jan Bartoš, Dušan Kacálek

Popis článku

Potenciál mladých porostů s dominancí břízy vzniklých sukcesí na neobhospodařované orné půdě.
[Potential of young stands with birch dominance established by succession on abandoned agricultural land] 165 - 170.