ZLV Online

Název článku:Potomstva vybraných dílčích populací jedle bělokoré, modřínu opadavého a buku lesního ze Slovenské republiky na srovnávacích výzkumných plochách v ČR – možnosti dovozu reprodukčního materiálu (I. část – jedle bělokorá)
Číslo:4
Rok:2008
Autor:Jiří Šindelář , Josef Frýdl, Petr Novotný, Jiří Čáp

Popis článku

Potomstva vybraných dílčích populací jedle bělokoré, modřínu opadavého a buku lesního ze Slovenské republiky na srovnávacích výzkumných plochách v ČR - možnosti dovozu reprodukčního materiálu (I. část - jedle bělokorá).
[Progenies of selected partial populations of silver fir, European larch and European beech from the Slovak Republic on the comparative research plots in the Czech Republic - potentials of importing of reproductive material (Part I - Silver fir)] 264 - 272.