ZLV Online

Název článku:Potomstva vybraných dílčích populací jedle bělokoré, modřínu opadavého a buku lesního ze Slovenské republiky na srovnávacích výzkumných plochách v ČR – možnosti dovozu reprodukčního materiálu (II. část – modřín opadavý, buk lesní)
Číslo:1
Rok:2009
Autor:Petr Novotný, Jiří Šindelář, Josef Frýdl, Jiří Čáp

Popis článku

Potomstva vybraných dílčích populací jedle bělokoré, modřínu opadavého a buku lesního ze Slovenské republiky na srovnávacích výzkumných plochách v ČR - možnosti dovozu reprodukčního materiálu (II. část - modřín opadavý, buk lesní).
[Progenies of selected partial populations of silver fir, European larch and European beech from the Slovak republic on the comparative research plots in the Czech Republic - potentials of importing of reproductive material (part II - European larch, European beech)] 23 - 32.