ZLV Online

Název článku:Přeměna půdního prostředí zalesněných zemědělských pozemků na půdní prostředí lesního ekosystému – přehled poznatků
Číslo:4
Rok:2007
Autor:Dušan Kacálek, Jiří Novák, Ondřej Špulák, Vladimír Černohous, Jan Bartoš

Popis článku

Přeměna půdního prostředí zalesněných zemědělských pozemků na půdní prostředí lesního ekosystému – přehled poznatků.
[Conversion of afforested agricultural-land soils towards forest soil conditions restoration - review]. 334 - 340.