ZLV Online

Název článku:Prenos vedeckých poznatkov do lesníckej praxe prostredníctvom modelu RIU: skúsenosti z transdisciplinárneho projektu ALTERFOR
DOI:10.59269/zlv/2023/2/693
Číslo:2
Rok:2023
Autor:Yvonne Brodrechtová, Róbert Sedmák, Ján Tuček, Ján Bahýľ, Michal Bošeľa, Juraj Čerňava

Popis článku

Prenos vedeckých poznatkov do lesníckej praxe prostredníctvom modelu RIU: skúsenosti z transdisciplinárneho projektu ALTERFOR
[Transfer of scientific knowledge into forestry practice via RIU model: experience from transdisciplinary project ALTERFOR] 79-92