ZLV Online

Název článku:Presnosť buzolového merania s využitím prístrojov používaných v zostavách Field-Map
Číslo:1
Rok:2015
Autor:Julián Tomaštík ml.

Popis článku

Presnosť buzolového merania s využitím prístrojov používaných v zostavách Field-Map.
[Accuracy of compass measurement with the use of devices applied in Field-Map sets] 73 - 80.