ZLV Online

Název článku:Příspěvek k problematice druhové skladby lesních porostů se zvláštním zřetelem k dřevinám melioračním a zpevňujícím
Číslo:2
Rok:2007
Autor:Jiří Šindelář, Josef Frýdl, Petr Novotný

Popis článku

Příspěvek k problematice druhové skladby lesních porostů se zvláštním zřetelem k dřevinám melioračním a zpevňujícím.
[Towards a forest stands species composition in consideration of soil-improving and reinforcement forest tree species] 160 - 165.