ZLV Online

Název článku:Přístup lesnických podniků ke kontinuitě znalostí a inovacím
Číslo:1
Rok:2018
Autor:Petr Hukal, Hana Urbancová, Ladislav Rozenský

Popis článku

Přístup lesnických podniků ke kontinuitě znalostí a inovacím.
[Approach of the forestry companies to knowledge continuity and innovation] 28 - 36.