ZLV Online

Název článku:Proměnlivost asimilačního a transpiračního kompartmentu borovice lesní
Číslo:2
Rok:2008
Autor:Jarmila Nárovcová, Václav Nárovec

Popis článku

Proměnlivost asimilačního a transpiračního kompartmentu borovice lesní.
[Variability of Scotch pine assimilation and transpiration compartment] 120 - 127.