ZLV Online

Název článku:Proměnlivost, ochrana genetických zdrojů a provenienční výzkum jasanu
Číslo:4
Rok:2009
Autor:Václav Buriánek

Popis článku

Proměnlivost, ochrana genetických zdrojů a provenienční výzkum jasanu.
[Variability, genetic resources conservation and provenance research of ash] 256 - 261.