ZLV Online

Název článku:Reakce mladých smrkových porostů na výchovné zásahy v oblastech chronického chřadnutí smrku
Číslo:2
Rok:2014
Autor:David Dušek, Jiří Novák, Marian Slodičák

Popis článku

Reakce mladých smrkových porostů na výchovné zásahy v oblastech chronického chřadnutí smrku.
[Response of young spruce stands on thinning in stands affected by long-term decline] 104 - 108.