ZLV Online

Název článku:Reakcia bylinnej synúzie jedĺových bučín na zmenu drevinového zloženia a štruktúry porastu
Číslo:3
Rok:2014
Autor:Michal Martinák, Karol Ujházy, Mariana Ujházyová, Marta Martináková

Popis článku

Reakcia bylinnej synúzie jedĺových bučín na zmenu drevinového zloženia a štruktúry porastu.
[Response of herb layer of fir-beech forests to tree species composition and stand structure change] 213 - 223.