ZLV Online

Název článku:Reakcia dubov voči klimatickým extrémom v prechodnej zóne dubových a bukových lesov
Číslo:2
Rok:2021
Autor:Denisa Sedmáková, Robert Sedmák, Milan Saniga, Ivana Sarvašová, Zuzana Parobeková, Mária Potterf, Ivan Lukáčik

Popis článku

Reakcia dubov voči klimatickým extrémom v prechodnej zóne dubových a bukových lesov
[Response of oaks to extreme climate events in the tranzition zone of oak and beech forests] 104-114