ZLV Online

Název článku:Rozdíl v obsahu chemických látek a prvků v kůře poškozené ohryzem a loupáním spárkatou zvěří u smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.)
Číslo:2
Rok:2009
Autor:Václav Malík, Pavel Karnet

Popis článku

Rozdíl v obsahu chemických látek a prvků v kůře poškozené ohryzem a loupáním spárkatou zvěří u smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.).
[Differences in the content of chemical substances and elements in Norway spruce (Picea abies /L./ Karst.) and Scotch pine (Pinus sylvestris L.) bark damaged by hoofed game] 140 - 144.