ZLV Online

Název článku:Růst kultur douglasky ve směsi s domácími dřevinami na různých lesních stanovištích
Číslo:3
Rok:2019
Autor:Jiří Novák, David Dušek, Dušan Kacálek

Popis článku

Růst kultur douglasky ve směsi s domácími dřevinami na různých lesních stanovištích.
[Growth of juvenile Douglas-fir mixed with native tree species on different forest sites] 133-139