ZLV Online

Název článku:Saproxyličtí brouci jako indikátor biodiverzity lesů a vliv lesnického managementu na jejich rozhodující životní atributy: review
Číslo:4
Rok:2020
Autor:Václav Zumr, Jiří Remeš

Popis článku

Saproxyličtí brouci jako indikátor biodiverzity lesů a vliv lesnického managementu na jejich rozhodující životní atributy: review
[Saproxylic beetles as an indicator of forest biodiversity and the influence of forest management on their crucial life attributes: review] 242-257