ZLV Online

Název článku:Škody a újmy působené lesními požáry vyjadřované v rámci státní správy v České republice
Číslo:1
Rok:2009
Autor:Luděk Šišák

Popis článku

Škody a újmy působené lesními požáry vyjadřované v rámci státní správy v České republice.
[Damage and harm caused by forest fires and expressed in the frame of the state administration in the Czech Republic] 69 - 76.