ZLV Online

Název článku:Sledování stavu asimilačního aparátu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v růstové komoře měřením fluorescence chlorofylu
Číslo:1
Rok:2010
Autor:Jan Leugner, Jarmila Martincová, Antonín Jurásek

Popis článku

Sledování stavu asimilačního aparátu jedle bělokoré (Abies alba Mill.) v růstové komoře měřením fluorescence chlorofylu.
[Physiological state assessment of fir (Abies alba Mill.) plants in growth chamber by means of chlorophyll fluorescence measurement] 38 - 42.