ZLV Online

Název článku:Sociálně-ekonomické dopady společenských požadavků na polyfunkční lesní hospodářství – příklad lesního závodu Židlochovice
Číslo:Special
Rok:2007
Autor:Luděk Šišák, Roman Sloup

Popis článku

Sociálně-ekonomické dopady společenských požadavků na polyfunkční lesní hospodářství - příklad lesního závodu Židlochovice.
[Socio-economic impacts of requirements of the society on multifunctional forest management - case of the Forest Enterprise Židlochovice] 40 - 44.