ZLV Online

Název článku:Současné rozšíření smrku ztepilého a buku lesního v národním parku Šumava v území ponechaném samovolnému vývoji: dochází ke změně druhové skladby ve prospěch buku lesního?
Číslo:4
Rok:2017
Autor:Pavla Čížková, Pavel Hubený, Miroslav Svoboda

Popis článku

Současné rozšíření smrku ztepilého a buku lesního v národním parku Šumava v území ponechaném samovolnému vývoji: dochází ke změně druhové skladby ve prospěch buku lesního?
[Recent distribution of spruce and beech in the Šumava National Park in the non-intervention area: can we expect the change of tree species composition?] 213 - 222.