ZLV Online

Název článku:Srovnání akumulačních schopností hybridní osiky a jeřábu ptačího
Číslo:4
Rok:2008
Autor:Pavlína Máchová, Jana Malá, Helena Cvrčková, Jaroslav Dostál, Tomáš Vaněk

Popis článku

Srovnání akumulačních schopností hybridní osiky a jeřábu ptačího.
[Comparison of accumulation capabilities of hybrid aspen and rowan] 285 - 290.