ZLV Online

Název článku:Srovnání bylinné etáže v porostech douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) a v porostech jiných dřevin
Číslo:3
Rok:2015
Autor:Karel Matějka, Vilém Podrázský, Jiří Viewegh, Antonín Martiník

Popis článku

Srovnání bylinné etáže v porostech douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) a v porostech jiných dřevin.
[Comparison of the herb layer in the stands of Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) and stands of other tree species] 201 - 210.