ZLV Online

Název článku:Srovnání fenotypových charakteristik vybraných porostů smrku ztepilého uvnitř a vně genové základny č. G102-1 v Orlických horách: případová studie
Číslo:4
Rok:2019
Autor:Martin Fulín, Jaroslav Dostál, Jiří Čáp, Petr Novotný

Popis článku

Srovnání fenotypových charakteristik vybraných porostů smrku ztepilého uvnitř a vně genové základny č. G102-1 v Orlických horách: případová studie.
[Comparison of phenotypic characteristics of selected stands of norway spruce both inside and outside of the gene conservation unit no. G102-1 in the Orlické hory/Eagle Mts.: a case study] 198-206