ZLV Online

Název článku:Srovnání obsahů a zásob prvků v humusové vrstvě porostů buku lesního, smrku ztepilého a ve smíšených porostech těchto dřevin v České republice
Číslo:1
Rok:2018
Autor:Vít Šrámek, Věra Fadrhonsová

Popis článku

Srovnání obsahů a zásob prvků v humusové vrstvě porostů buku lesního, smrku ztepilého a ve smíšených porostech těchto dřevin v České republice.
[Comparison of nutrient stock in upper organic layer of pure European beech, Norway spruce and mixed forest stands of these species] 61 - 72.