ZLV Online

Název článku:Stanovení podmínek pro předosevní přípravu bukvic s různou hloubkou dormance, provedenou ihned po sběru
Číslo:1
Rok:2016
Autor:Lena Bezděčková

Popis článku

Stanovení podmínek pro předosevní přípravu bukvic s různou hloubkou dormance, provedenou ihned po sběru.
[Pre-sowing treatment of beechnuts with various depth of dormancy performed immediately after collection] 1 - 9.