ZLV Online

Název článku:Stav výživy smrku ztepilého jako podklad pro zvážení potřeby přihnojení listnáčů a jedle vnášených do jehličnatých porostů
Číslo:Special
Rok:2011
Autor:Ivan Kuneš, Martin Baláš, Ondřej Špulák, Dušan Kacálek, Vratislav Balcar, Jan Šesták, Kateřina Millerová

Popis článku

Stav výživy smrku ztepilého jako podklad pro zvážení potřeby přihnojení listnáčů a jedle vnášených do jehličnatých porostů.
[Nutritional status of Norway spruce as an information source for decision whether to fertilize the broadleaves and silver fir introduced to coniferous stands] 36 - 43.