ZLV Online

Název článku:Stopa imisní kalamity v anatomických znacích dřeva smrku (Picea abies (L.) Karst.) v oblasti Klínovce (Krušné hory)
Číslo:2
Rok:2018
Autor:Martin Lexa, Monika Vejpustková, Alina Samusevich, Aleš Zeidler

Popis článku

Stopa imisní kalamity v anatomických znacích dřeva smrku (Picea abies (L.) Karst.) v oblasti Klínovce (Krušné hory).
[Trace of air pollution disaster in the xylem traits of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in the Klínovec area (Ore Mountains, Czech Republic)] 136 - 146.