ZLV Online

Název článku:Štruktúra a krátkodobá vývojová dynamika smrekového pralesa v Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana
Číslo:4
Rok:2020
Autor:Peter Jaloviar, Pavel Ďurica, Jaroslav Vencurik, Stanislav Kucbel, Ján Pittner, Denisa Sedmáková

Popis článku

Štruktúra a krátkodobá vývojová dynamika smrekového pralesa v Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana
[Structure and short-term development dynamics of spruce old-growth forest in the National Nature Reserve Zadná Poľana] 258-264