ZLV Online

Název článku:Struktura a vývoj dlouhodobě cloněných nárostů v systému přírodě blízkého hospodaření v lesích
Číslo:Special
Rok:2008
Autor:Jiří Remeš, Tomáš Kušta, Pavel Zehnálek

Popis článku

Struktura a vývoj dlouhodobě cloněných nárostů v systému přírodě blízkého hospodaření v lesích.
[Structure and development of long-term shaded advance regeneration in system of the close-to-nature silviculture] 41 - 48.