ZLV Online

Název článku:Štruktúra porastov, svetelná mikroklima a distribúcia jedincov dolnej vrstvy vo výberkových lesoch v dvoch lokalitách Slovenska
Číslo:3
Rok:2016
Autor:Jaroslav Vencurik, Stanislav Kucbel, Milan Saniga, Peter Jaloviar, Zuzana Parobeková, Denisa Sedmáková, Ján Pittner

Popis článku

Štruktúra porastov, svetelná mikroklima a distribúcia jedincov dolnej vrstvy vo výberkových lesoch v dvoch lokalitách Slovenska.
[Stand structure, light microclimate and distribution of lower layer individuals in selection forests in two localities of Slovakia] 230 - 237.