ZLV Online

Název článku:Tloušťkový přírůst smrku (Picea abies (L.) Karst.) a buku (Fagus sylvatica L.) v stejnorodých a smíšených porostech
Číslo:4
Rok:2018
Autor:Monika Vejpustková, Tomáš Čihák, Vít Šrámek

Popis článku

Tloušťkový přírůst smrku (Picea abies (L.) Karst.) a buku (Fagus sylvatica L.) v stejnorodých a smíšených porostech.
[The radial increments of spruce (Picea abies (L.) Karst.) and beech (Fagus sylvatica L.) in pure and mixed stands] 272 - 280.