ZLV Online

Název článku:Trvalo-udržateľný manažment lesov na Slovensku s dôrazom na ekonomický, environmentálny a sociálny aspekt
Číslo:1
Rok:2019
Autor:Miroslav Kovalčík

Popis článku

Trvalo-udržateľný manažment lesov na Slovensku s dôrazom na ekonomický, environmentálny a sociálny aspekt.
[Sustainable management of Slovak forests with emphasis on economic, environmental, and social aspect] 1–9