ZLV Online

Název článku:Typizácia porastových štruktúr a analýza stavu prirodzenej obnovy zmiešaného lesa v Národnej prírodnej rezervácii Mláčik
Číslo:2
Rok:2012
Autor:Jaroslav Vencurik, Stanislav Kucbel, Peter Jaloviar

Popis článku

Typizácia porastových štruktúr a analýza stavu prirodzenej obnovy zmiešaného lesa v Národnej prírodnej rezervácii Mláčik.
[Types of forest stand structures and analysis of natural regeneration in mixed forest of National Nature Reserve Mláčik (Central Slovakia)] 93 - 100.