ZLV Online

Název článku:Typologická charakteristika prírodných lesných spoločenstiev v severozápadnej časti Lúčanskej Fatry (NPR Kozol a okolie)
Číslo:4
Rok:2013
Autor:Martin Bátor, Karol Ujházy

Popis článku

Typologická charakteristika prírodných lesných spoločenstiev v severozápadnej časti Lúčanskej Fatry (NPR Kozol a okolie).
[Typological characteristics of natural forest communities in the northwest part of the Lúčanská Fatra Mts. (Slovakia) 335 - 346.