ZLV Online

Název článku:Účinky aplikácie komerčných stimulačných prípravkov na prežívanie, rastové a fyziologické parametre výsadby smreka obyčajného a buka lesného
Číslo:2
Rok:2013
Autor:Ivan Repáč, Jaroslav Kmeť, Jaroslav Vencurik, Miroslav Balanda

Popis článku

Účinky aplikácie komerčných stimulačných prípravkov na prežívanie, rastové a fyziologické parametre výsadby smreka obyčajného a buka lesného.
[Effects of commercial products application on survival, growth and physiological parameters of Norway spruce and European beech plantations] 167 - 175.