ZLV Online

Název článku:Vliv fluoru a jeho sloučenin na vegetaci – vyhodnocení výsledků listových analýz provedených v rámci různých typů šetření na území Česka
Číslo:4
Rok:2017
Autor:Radek Novotný, Bohumír Lomský

Popis článku

Vliv fluoru a jeho sloučenin na vegetaci - vyhodnocení výsledků listových analýz provedených v rámci různých typů šetření na území Česka.
[Effect of fluorine and its compounds on vegetation - evaluation of foliage analyses from different types of surveys within the Czech Republic] 242 - 252.